Sběrný dvůr - Obec Čejč

Sběrný dvůr

Provozní doba:

Letní provoz (březen - říjen)

úterý: 13,00 – 17,00 hodin

čtvrtek: 13,00 – 17,00 hodin

sobota: 8,00 – 12,00 hodin

Zimní provoz (listopad - únor)

čtvrtek: 13,00 – 17,00 hodin

sobota: 8,00 – 12,00 hodin

Co můžete ukládat ve sběrném dvoře?

  • objemný odpad je takový druh odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům, případně hmotnosti nemůže být umístěn do normalizovaných sběrných nádob, např. nábytek, koberce
  • nebezpečné složky komunálního odpadu. Jedná se například o: mazací převodové a motorové oleje, televizory, obrazovky, lednice, mrazicí boxy, zářivky, PC monitory, domácí elektrospotřebiče, kabely, jedlý tuk, výbojky, zbytky barev, ředidel, rozpouštědla, kyseliny, autobaterie, linoleum, kovy, plasty, sklo, papír, lepenka, textil, dříví, obaly atd.
  • barvy musí být uzavřeny tak, aby obsah nevytekl
  • stavební suť
  • pneumatiky
  • biologicky rozložitelný odpad – např. tráva, větve

Co nemůžete ukládat ve sběrném dvoře?

  • stavební materiál obsahující azbest (eternit) se neodebírá, podléhá zvláštnímu režimu a lze jej odevzdat (zabalené v igelitu, v pytli) po předchozí dohodě na skládce komunálního odpadu v Těmicích

Skládka Těmice: telefon: 518 388 212, každý všední den od 7,00 do 15,00 hodin.

Kdo může ukládat odpad ve sběrném dvoře?

Odpad zde může uložit občan obce Čejče.

Prokázat se musí kvůli evidenci platným občanským průkazem a odpadovou kartou obce Čejč.

Telefon: 702 051 026 - p. Skřivánek

Vytisknout stránku Vytisknout stránkupublikováno 09. 10. 2015, zobrazeno 17180x, dnes 5x
CalmCube2 CMS
RSSVytisknout stránkuMapa stránek · © 2008 - 2024 Obec Čejč · Počet návštěv: 1681577 (17180)